3.200 veehouders verkopen varkens

Bijna 3.200 veehouderijen hebben hun dieren, veelal varkens, te koop aangeboden aan minister Brinkhorst (Landbouw). De opkoopregeling, die gistermiddag om 17.30 uur sloot, heeft een reductie van ruim 6,5 miljoen kilogram fosfaat uit dierlijke mest opgeleverd. Dat is bijna eenderde van het totaal aantal kilo's dat uit de markt gehaald moet worden om het mestprobleem op te lossen. Naast de opkoopregeling hebben 1.600 veehouders aangegeven hun bedrijf te willen laten slopen. Brinkhorst noemt de regeling ,,zonder meer een succes''.