Zalm wil geen lagere belasting voor auto

Minister Zalm (Financiën) ziet in de hoge benzineprijs geen aanleiding de wegenbelasting te verlagen. Hij vreest oververhitting van de economie als de lasten voor burgers nog lager worden.

Zalm staat daarmee tegenover zijn eigen partij, de VVD. VVD'er Hofstra pleitte gisteren in een debat over de motorrijtuigen- en wegenbelasting voor een verlaging van de belasting voor automobilisten. Hofstra wil een verlaging van de `autobelastingen' van ongeveer vijf procent, wat neerkomt op een lastenverlichting van in totaal anderhalf miljard gulden.

Zalm noemde een verdere lastenverlichting ,,onverantwoord''. Hij verwees daarbij naar de lastenverlichting (van ongeveer 6,5 miljard gulden) als gevolg van de herziening van het belastingstelsel. ,,Er kan nog wel wat in de marge gebeuren, maar nog eens anderhalf miljard zou niet goed zijn voor de economie'', aldus Zalm.

Zalm gaf wel aan dat de opbrengst van de proeven met het rekeningrijden, die over twee jaar moeten beginnen, kan worden gebruikt voor de verlaging van de wegenbelasting. De verwachte opbrengst noemde hij echter ,,peanuts''. Zalm gaat uit van maximaal 100 miljoen gulden per jaar. De wegenbelasting gaat dan met eenzelfde bedrag omlaag. ,,Mocht de proef met het rekeningrijden mislukken, dan zal de belasting weer moeten stijgen'', aldus Zalm.

CDA'er Reitsma, die Hofstra's pleidooi steunde, riep de woede van Zalm over zich af door te pleiten voor het afschaffen van het `kwartje van Kok', een accijnsverhoging uit 1991. Zalm noemde het CDA-standpunt ,,schizofreen en raadselachtig'', omdat het CDA zich tot dusverre zou hebben uitgesproken tegen lagere belastingen, voor verlaging van de staatsschuld en voor hogere uitgaven.

Ook de PvdA wil extra geld uittrekken om de automobilist tegemoet te komen, maar dan ter bevordering van zuiniger en schoner rijden. GroenLinks kwam gisteren met een eigen notitie, `Scheuren in de polder', waarin de partij pleit voor het jaarlijks verhogen van de accijnzen en het extra belasten van het woon-werkverkeer.

Het kabinet wil het bezit van de auto goedkoper maken en het gebruik duurder. In dit zogeheten `variabiliseren' past lagere wegenbelasting wel, evenals de zogeheten kilometerheffing. Maar minister Netelenbos (Verkeer) liet gisteren nog eens weten dat het wel tien jaar kan duren voordat die wordt ingevoerd.