`Voor één vermiste nog hoop'

Eerdere publicatie van de lijst vermisten zou onnodig onrust hebben veroorzaakt, zegt onderzoeker Crijns.

Het begon met een gewondenlijst van honderd en een paar duizend op de vermistenlijst. Nu is de verhouding omgekeerd: 946 gewonden, 13 geïdentificeerde, 4 ongeïdentificeerde doden en 13 vermisten.

J.J.A.M. Crijns, `tactisch leider' van het Rampen Identificatieteam (RIT), heeft een kleine week van turven en afstrepen achter de rug. Gisteren, na dagen van toenemende onrust, werd de lijst van vermisten gepubliceerd. Dat waren er 21 en na 150 binnengekomen telefoontjes in de afgelopen nacht zijn er nu nog 13 van over. Over zes van hen zijn volgens Crijns `actuele meldingen' binnengekomen die het natrekken waard zijn.

Heeft u geen spijt dat u niet eerder heeft gepubliceerd? Dan was het aantal misschien donderdag al bekend geweest.

,,Nee. Als je een lijst met duizend namen naar buiten brengt, gaan mensen elkaar proberen te bereiken, dat lukt niet direct, en zo veroorzaak je veel meer maatschappelijke onrust.''

Duizend namen? Dinsdag zat u tussen de 200 en 300 vermisten.

,,Dat was de realistische schatting. Maar de lijst, waarop wij alle meldingen combineerden, is eerst alleen maar uitgedijd. Tot zo'n 5.000 namen. Als wij er één afstreepten, kwamen er drie bij. En wij wilden niemand ten onrechte van de lijst halen. Dat was onze allereerste prioriteit. Onze grootste voldoening nu is dat niemand heeft gebeld en gezegd: hee, jullie hebben die en die vermiste nog over het hoofd gezien.''

Heeft de plotselinge daling van het aantal vermisten op de lijst te maken met de toevoeging van Amsterdamse rechercheurs aan het team, woensdag?

,,Dat was alleen een kwestie van meer mankracht. De systematiek waarmee wij werkten, is vanaf de eerste dag hetzelfde gebleven. Wij hebben alle meldingen, alle kladjes die in de chaotische eerste uren zijn gemaakt, in een databestand van de gemeente gestopt. Die hebben we vergeleken met de vijftien bestanden die her en der zijn aangelegd na de ramp bij de dienst maatschappelijke ondersteuning, bij de ziekenhuizen, bij de stadsbank van lening, bij KPN die gratis telefoontjes uitdeelde aan gedupeerden en met bestaande bestanden. Zo kom je vanuit de relatieve chaos in een mooie vaste structuur. Toen konden we gaan afstrepen.''

Bieden de `actuele meldingen' die u heeft gekregen over zes personen op de jongste vermistenlijst nog hoop dat daar overlevenden bijhoren?

,,In ten minste één geval hebben wij goede hoop. Dat gaat om iemand die als vermist was opgegeven, maar die in de gemeentelijke registratie niet voorkwam. Nu heeft zich iemand gemeld die zegt dat die man in Eindhoven woont en daar op de universiteit werkt.''

Staan op de lijst van vermisten nog werknemers van S.E. Fireworks?

Crijns kijkt even opzij naar de voorlichter van het crisisteam. ,,Zal ik er iets over zeggen?'' Die schudt van nee. ,,Als ik zeg dat er werknemers op de lijst staan, zou je ervan kunnen uitgaan dat die aanwezig waren op de plek van de ramp. Dat maakt deel uit van het justitieel onderzoek, dus daar kan ik niks over zeggen.''

Stond de eigenaar, Ruud Bakker, op de lijst?

,,Die heeft er opgestaan, ja. Iemand heeft hem op de eerste dag als vermist gemeld. Maar hij is er in de loop van het proces weer afgegaan.''

Het aantal geborgen doden is sinds gisteren van 18 naar 17 gegaan.

,,Tot de lichaamsresten die zijn onderzocht behoorde een ledemaat. Wij gingen ervan uit dat die niet bij andere lichaamsresten hoorde, omdat hij zo ver daarvan was teruggevonden. Vergelijking van botstructuur of DNA heeft uitgewezen dat die ledemaat wel degelijk bij een ander teruggevonden lichaamsdeel hoort.''

    • Bas Blokker