Staatsgreep in Fiji, premier en ministers gegijzeld

Na maanden van spanningen tussen etnische Indiërs en autochtone Fijiërs hebben zeven gewapende mannen vanochtend het parlement bestormd en de premier, zijn hele kabinet en de parlementariërs van de regerende partij in gijzeling genomen. Ze deelden mee de macht te hebben gegrepen namens alle etnische Fijiërs, die 51 procent van de 800.000 inwoners uitmaken, tegen 43 procent Indiërs.

Coupleider George Speight wees oppositieparlementariër Ratu Timoci Silatolu als interimpremier aan en schortte de grondwet op. Speight, zelf zoon van een oppositieparlementariër, annuleerde volgens een lokale internetwebsite tegelijk de bevoegdheden van de president, Ratu Sir Kamisese Mara. De president op zijn beurt brandmerkte de couppoging als onwettig en riep de noodtoestand uit. Hij deed een beroep op het leger en de politie de wettelijke orde te herstellen. De politie heeft een uitgaansverbod ingesteld.

De gegijzelde premier, Chaudhry Mahendra, leider van de Arbeiderspartij, werd een jaar geleden de eerste van oorsprong Indiër die regeringsleider in Fiji werd. ,,Fiji is nog niet klaar om een Indiase premier te heben'', verklaarde toen zijn rivaal, Jai Ram Reedy. Talrijke Fijiërs deelden zijn mening, de coup van 1987 indachtig.

Generaal Sitiveni Rabuka bracht toen de door Indiërs gedomineerde regering van Tamoci Bavadra (zelf geen Indiër) ten val en wijzigde vervolgens de grondwet in die zin dat de oorspronkelijke bevolking alle macht kreeg, en Indiërs van alle verantwoordelijke politieke posten werden uitgesloten. Fiji werd vervolgens geschorst als lid van het Gemenebest. Gedwongen door een economische crisis als gevolg van het vertrek van vele Indiërs en het internationaal isolement van de eilandengroep matigde premier Rabuka in 1997 de grondwet, zodat alleen nog het ambt van president voor een etnische Fijiër gereserveerd bleef. Sindsdien was bij voorbeeld de toeristenindustrie juist weer opgekrabbeld.

De Indiërs arriveerden eind 19de eeuw in Fiji om te werken op de suikerrietplantages. Hoewel de etnische Fijiërs 90 procent van het land bezitten, zijn het de Indiërs die het land pachten en bebouwen. Veel pachtovereenkomsten lopen bijna af. De Indiërs vrezen te worden verjaagd van het land dat zij sinds generaties bebouwen, en dit vormt de laatste tijd een bron van spanningen. Premier Chaudry had het voor hen opgenomen, wat hem het verwijt had opgeleverd een pro-Indiërs politiek te voeren.

nieuws op lokale website: www.fijilive.com