Onderzoek justitie naar vaccinaties

Justitie in Den Bosch is op 23 plaatsen in Noord-Brabant, Zeeland en in België begonnen met een grootscheeps onderzoek naar gesjoemel met het vaccineren van varkens.

Er zijn huiszoekingen gedaan bij varkensboeren en bij dierenartsen, waarbij administraties, entstoffen en diergeneesmiddelen in beslag zijn genomen. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

De invallen zijn verricht door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, onder leiding van een rechter-commissaris. Het gaat om dierenartsenpraktijken en varkenshouderijen in Reusel, Moergestel, Hooge Mierde, Boxtel, Haaren, Drongelen en Ossenisse.

In België zijn huiszoekingen verricht bij de hoofdvestiging van de veeartsenpraktijk en op enkele huisadressen. Medewerkers van de AID hebben daarbij assistentie verleend aan de Belgische politie. Een woordvoerster van het openbaar ministerie wilde vanmiddag niet zeggen waar de hoofdzetel van de veeartsenpraktijken is gevestigd. Bij de veeartsen in Nederland gaat het in alle gevallen om Nederlandse nevenvestigingen van de Belgische dierenartsenpraktijk.

Justitie verdenkt de varkensboeren ervan dat ze zich niet hebben gehouden aan de verplichte vaccinatie van de beesten. Ook zouden de dieren niet elke vier weken zijn gecontroleerd op besmettelijke ziekten, zoals varkenspest. Dat is wel wettelijk verplicht. Bovendien zouden valselijk meldingsformuleren zijn opgemaakt van die nooit verrichte vaccinaties en van controles.

De politie en de AID hebben inmiddels dertien betrokkenen gehoord. De in beslag genomen entstoffen en diergeneesmiddelen zijn aangetroffen op boerderijen. Dergelijke stoffen mogen alleen aanwezig zijn bij een dierenarts.

Aan de actie namen ongeveer honderd opsporingsambtenaren deel, zes officieren van justitie en zes rechter-commissarissen.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft in Nederweert in totaal 1.072 kalveren inbeslaggenomen. De staarten van de dieren waren gecoupeerd. Op een boerderij in Nederweert werden woensdag 475 kalveren met gecoupeerde staarten aangetroffen. Uit nader onderzoek bleek echter dat het aantal ruim twee keer zo groot was. De andere kalveren bevonden zich op op een andere locatie.

Sinds vier jaar is het verboden de staarten van kalveren te couperen. Bovendien voldeed de huisvesting van eenderde van het aantal kalveren niet aan de eisen. Justitie beslist wat er met de kalveren gaat gebeuren. Naast de kalveren troffen de opsporingsambtenaren op het terrein van de eigenaar ook drie verwaarloosde koeien aan.