Miljardenverlies voor Nissan

De Japanse autofabrikant Nissan heeft in het eind maart afgesloten boekjaar het verlies zien oplopen van 27,7 tot 684,4 miljard yen (15,3 miljard gulden). De omzet daalde van 6,58 naar 5,98 biljoen yen. Nissan, voor bijna 37 procent eigendom van het Franse Renault, is bezig met een grootscheepse reorganisatie om de kosten te verlagen. Nissan verwacht in het lopende boekjaar quitte te draaien.