`Meer geld gehandicapte'

De Tweede Kamer wil dat ouders van gehandicapte kinderen meer geld krijgen om hun kind naar een gewone basisschool te laten gaan. Dat bleek gisteren tijdens een debat over de `leerlinggebonden financiering', of `rugzak'.

Ouders kunnen vanaf 2002 zelf kiezen of hun verstandelijk, lichamelijk of zintuigelijk gehandicapte kind naar een gewone school gaat. De ouders krijgen een eigen budget, dat afhankelijk is van de ernst van de handicap en de hoeveelheid zorg die het kind nodig heeft. Met dat budget kan de school extra hulp betalen die nodig is om kinderen te begeleiden. CDA, PvdA en D66 willen garanties van staatssecretaris Adelmund dat er genoeg in de `rugzak' zit. Ook zij vindt dat de rugzak er niet kan komen zonder extra investeringen. De Kamer vreest dat de 30 miljoen extra die dankzij de meevallers beschikbaar is voor het project vooral ten goede komt aan het vergader- en overlegcircuit.