Herfkens: EU moet beter en sneller helpen

De Europese Commissie moet een groter deel van de Europese hulpgelden via programma's van multilaterale organisaties als de Wereldbank en de Verenigde Naties besteden. Dat heeft minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) gisteren gezegd na afloop van een bijeenkomst van EU-ministers van Ontwikkelingssamenwerking in Brussel.

De EU-ministers debatteerden gisteren voor het eerst over voorstellen van de Eurocommissarissen Patten (Buitenlandse Betrekkingen) en Nielson (Ontwikkelingssamenwerking) om management en besteding van de Europese hulpgelden te verbeteren.

De Europese Unie is met een jaarbudget van ruim 21 miljard gulden – bestemd voor onder meer ex-koloniën (ACP-landen), Balkan, Midden- en Oost-Europa – een van de grootste donoren in de wereld. Eerder deze week presenteerde de Europese Commissie een voorstel tot verbetering van het management, onder meer via een nieuw orgaan dat voorlopig `Europe Aid' heet. Eurocommissaris Nielson kwam vorig maand al met een plan om de hulp veel meer op armoedebestrijding te richten, terwijl ook infrastructuur als een belangrijke sector wordt gezien.

De Europese Commissie slaagt er slecht in om toegezegde gelden in daadwerkelijke bestedingen om te zetten. Volgens officiële cijfers was de achterstand van het Europees Ontwikkelingsfonds (voor de ACP-landen) vorig jaar bijna 7 miljard euro (ruim 15 miljard gulden).

Het zou onder de huidige condities vijf jaar vergen dat geld uit te geven. Voor Midden- en Oost-Europa is de achterstand ruim 3 miljard euro (bijna 3 jaar).

Volgens Herfkens is het niet vanzelfsprekend dat de Europese Commissie meer personeel krijgt om de hulpbestedingen sneller te verwerken. Zij meent dat de Europese Commissie haar ,,ambities moet verlagen'' om zaken helemaal zelf te willen doen en meer moet samenwerken met multilaterale organisaties.

Volgens Herfkens, die steun kreeg van collega's, is de Commissie hier zelf ook niet tegen. Herfkens verzet zich tegen de vanuit de Europese Commissie geuite (en door sommige landen ondersteunde) wens Europese hulp ,,zichtbaarder'' te maken. ,,Onderzoeken wijzen uit dat hulp niet aansluit op de behoeften, als je er je eigen vlag op wilt planten.''

De ministers hadden veel waardering voor de plannen van Eurocommissaris Nielson om de hulp veel meer te richten op directe armoedebestrijding.

Zij onderstreepten dat de komende maanden het debat ook met het Europese Parlement en met niet-gouvernementele organisaties moet worden gevoerd.