Gemeenten zeggen nee tegen opslag

De Limburgse gemeente Landgraaf ziet af van de opslag van 12.000 kilo consumentenvuurwerk in een woonwijk en van 25.000 kilo op een industrieterrein.

In Leiden zijn de activiteiten van vuurwerkopslagplaats Kat bv aan de Stadspolderweg bevroren.

In Landgraaf gaf, vier dagen vóór de vuurwerkramp, het bureau Adviseur Milieuvergunningen van de Koninklijke Landmacht nog een positief advies over de opslag van het vuurwerk in containers en in een loods. Ook de gemeente wilde daaraan meewerken. Na de ramp in Enschede is het college teruggekomen van dat standpunt. Het bedrijf, Rohan BV, ligt op een industrieterrein, 350 meter van een woonwijk en 200 meter van een middelbare school. Het vuurwerkbedrijf zei een tekort aan opslagcapaciteit te hebben en wilde zich daarom op het industrieterrein en aan de Savelsbergstraat vestigen.

De politie in Landgraaf blijkt in december vorig jaar een illegale opslagplaats van vuurwerk van het bedrijf Rohan te hebben ontmanteld. Wegens plaatsgebrek waren duizenden kilo's vuurwerk opgeslagen in twee koelcellen van een groente- en fruitbedrijf. De koelcellen, die niet voldeden aan de veiligheidseisen, staan midden in een woonwijk. In een reactie geeft eigenaar Rohan zijn schuld toe. Hij moet zich nog voor de rechter verantwoorden.

Rohan kreeg in 1998 ook toestemming van de gemeente voor horeca-activiteiten op het terrein waar ook het vuurwerk is opgeslagen. Hij exploiteert er een cafetaria en mag er openluchtconcerten houden. De gemeente zegt dat onderzocht wordt of ook de horecaactiviteiten aan banden gelegd kunnen worden.

De gemeente Leiden heeft de activiteiten van vuurwerkopslagplaats Kat bv bevroren. Voorlopig mag de firma hooguit tien ton vuurwerk opslaan en mag er alleen vuurwerk uit de opslagplaatsen worden gehaald onder toezicht van de gemeente. Vuurwerk mag er niet meer geproduceerd worden.

Woensdag ontdekte de gemeente een illegale gasopslag op 40 meter van de opslagplaats. De gemeente verwijderde de flessen direct, maar besloot na ongeruste reacties van omwonenden het bedrijf aan banden te leggen.

Kat bv had bovendien toestemming om vuurwerk te produceren, hoewel dat al enkele jaren niet meer gebeurt. Te gevaarlijk, oordeelt de gemeente nu. ,,Achteraf hebben we een wel heel ruime vergunning afgegeven'', aldus wethouder A. Pechtold.

Het vuurwerkbedrijf Jaco in Ede vertrekt uit de woonwijk waarin het gevestigd is. Jaco heeft een vergunning om 3.200 kilo zwaar vuurwerk op te slaan, maar rond het bedrijf staan enkele tientallen woningen. Maandag stapten bewoners ongerust naar de gemeente, die gisteravond meedeelde dat een andere locatie wordt gezocht, buiten de bebouwde kom. Jaco houdt tot 1 november maximaal 250 kilo in voorraad.