Forse claim tegen Amsterdam om elektrische bootjes

De gemeente Amsterdam kan een schadeclaim van veertig miljoen gulden tegemoet zien, omdat de gemeente drie verhuurders van elektrische bootjes drie jaar lang het werk onmogelijk heeft gemaakt. Dat heeft de advocaat van de drie ondernemers, P. Nicolaï, gistermiddag meegedeeld.

De commissie Binnenwaterbeheer van de Amsterdamse gemeenteraad nam gisteren unaniem het besluit een einde te maken aan het experiment met de verhuur van milieuvriendelijk bootjes in de Amsterdamse grachten. Raadsleden spraken de hoop uit dat de verhuur van elektrische bootjes in de toekomst wel mogelijk is, maar steunden wethouder Dales in zijn oordeel dat ,,de gemeente in 1996 een besluit heeft genomen over elektrische verhuurbootjes dat onvoldoende was doordacht en onvoldoende integraal was afgestemd''.

De drie ondernemers was toegezegd dat zij gezamenlijk negen aanlegsteigers voor elk tien bootjes mochten exploiteren, maar de gemeente is er als gevolg van buurtprotesten en doordat ambtelijke diensten elkaar tegenwerkten nooit in geslaagd om bouwvergunningen voor de aanlegsteigers af te geven. Nu er eindelijk een helder besluit ligt (het experiment beëindigen) verdient dat de steun van de raad, vond de commissie.

De gemeente gaat nu met de ondernemers onderhandelen over een financiële tegemoetkoming. ,,Als jurist verkeer ik in de prettige positie dat de gemeente de aansprakelijkheid al heeft erkend'', zegt Nicolaï. Vorig jaar hebben de ondernemers al cijfers moeten overleggen aan het gemeentelijke verzekeringsbedrijf en de gemeentelijke accountantsdienst.

Het raadslid Tjalling Halbertsma (PvdA) noemt een bedrag van veertig miljoen gulden ,,aan de hoge kant'', maar hij verwacht wel dat de schadeclaim boven de vijf miljoen gulden zal uitkomen. ,,De tweede schipbreuk bij onze nautische ambities'', zegt Halbertsma. In maart van dit jaar verloor de gemeente Amsterdam vijf miljoen gulden door het faillissement van het veerbedrijf Flevo Ferries.

    • Monique Snoeijen