Defensie paste eigen regels niet toe

Het ministerie van Defensie heeft de eigen voorschriften genegeerd bij de vuurwerkopslag voor S.E.Fireworks in Enschede. Het betreft onder meer de zonering op het terrein en de regels voor professioneel vuurwerk.

Dit valt op te maken uit het memorandum `Opstelling groot vuurwerk' van het ministerie van Defensie. Omdat Fireworks voor het bewerken van professioneel vuurwerk een vergunning had, had het bedrijf moeten voldoen aan extra voorschriften van Defensie. Dat is bij S.E. Fireworks niet gebeurd. Een woordvoerder van Defensie zegt dat ,,het dossier wordt onderzocht''. De ramp in Enschede is voor het ministerie een steeds groter probleem aan het worden nu duidelijk wordt dat het Bureau Adviseur Milieuvergunningen (BAM) de opslag en bewerking van 150.000 kilo consumenten- en zwaar vuurwerk heeft toegestaan op een locatie die hiervoor totaal ongeschikt was.

Het memorandum stelt onder meer normen voor de afstanden die om veiligheidsredenen bij de opslag in acht moeten worden genomen. S.E. Fireworks voldeed daar bij lange na niet aan. De afstand van de Fireworksbunker tot de openbare weg is amper een kwart van wat die zou moeten zijn. Ook de afstanden tussen containers en bunkers, en die tot de omliggende panden en de papieropslag voldoet niet aan de voorschriften. ,,Defensie heeft niets te maken met de locatiekeus'', zegt de woordvoerder van het ministerie.

Uit de zogenoemde bezigingsvergunningen van de Rijksverkeersinspectie blijkt dat S.E. Fireworks toestemming had voor het bewerken van vuurwerk. Het mocht daartoe volgens deze vergunning onder meer rookzwak buskruit in voorraad hebben. De door de gemeente afgegeven milieuvergunning rept hier met geen woord over. Voor het `bezigen', vuurwerk in elkaar zetten voor de grote shows, waarbij zwaar kaliber wordt gebruikt, bestaan nog geen wettelijke regels. Defensie had de vuurwerkmakers volgens ingewijden onder het militair regime moeten plaatsen (gebruik van explosieven) en speciaal toezicht op de naleving moeten houden.

Er worden nog dertien mensen vermist. Gisteravond gaf de gemeente de namen van 21 vermisten vrij. Van hen hebben zich sindsdien acht mensen gemeld. Het aantal doden is vanmorgen bijgesteld van achttien naar zeventien.

De twee directeuren van Fireworks waren vanmorgen nog spoorloos. Justitie heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Ze worden gezocht omdat zij mogelijk leiding gaven aan verboden gedragingen van het vuurwerkbedrijf.

DOSSIER ENSCHEDEwww.nrc.nl