De strijd om `Godsvertrouwen'

In het kader bij het artikel De strijd om `Godsvertrouwen' van Lien Heyting (CS 12 mei) is het laatste deel van de tekst weggevallen. Daarom publiceren we nogmaals de passage over het door de Amerikaan Walter Eberstadt geclaimde schilderij Het gebed voor de maaltijd, nu met de ontbrekende regels:

`Het gebed voor de maaltijd werd in 1981 door de Zeeuwse Museumstichting aangekocht bij de Haagse kunsthandelaar Ivo Bouwman. Naar alle waarschijnlijkheid is dit doek net als de tekening Godsvertrouwen door de Gestapo in beslag genomen en omstreeks 1940 verkocht. Volgens de voorzitter van de Zeeuwse Museumstichting, J.J. Steenbeek was er in 1981 geen aanleiding tot achterdocht over de herkomst. Maar Walter Eberstadt meent dat de Stichting de herkomst beter had moeten onderzoeken.

De claim op het schilderij werd in eerste instantie afgewezen, maar enkele maanden geleden werd de kwestie voorgelegd aan de Commissie Museale Gedragslijn van de Nederlandse Museumvereniging die eind deze maand een advies zal uitbrengen. Als de Museumvereniging vindt dat het doek moet worden teruggegeven, dan zal de Zeeuwse Museumstichting zich `nader beraden', aldus Steenbeek. Als de stichting het doek volgens het advies kan behouden, wil de stichting proberen in overleg met Eberstadt tot `een bevredigende regeling' te komen.

Het gebed voor de maaltijd toont een gezin in Zeeuwse klederdracht, in gebed verzonken rond de dampende schotels op tafel. Eberstadt onderkent het belang van het schilderij voor het Zeeuws Museum dat verder geen enkel schilderij van Toorop heeft en hij is in dit geval dan ook bereid tot een schikking.'