Balladur niet langer kandidaat

De Franse oud-premier Édouard Balladur heeft zich teruggetrokken uit de strijd om de kandidaatstelling voor het burgemeesterschap van Parijs.

Hij protesteert daarmee tegen de ,,belachelijke schijnprocedure'' die zijn partij, de RPR, hanteert om de lijsttrekker te kiezen. De RPR is ook de partij van president Jacques Chirac.

Volgens Balladur staat de keuze al vast en geniet Philippe Séguin de voorkeur en worden de andere kandidaten aan het lijntje gehouden. Volgens partijvoorzitster Michel Alliot-Marie is ,,het spel (-) nog volledig open'', maar zij heeft niettemin aan Balladur laten weten zijn ,,geste van een grote waardigheid'' te achten.

Naast Séguin zijn de andere kandidaten Françoise de Panafieu en de zittende burgemeester Jean Tibéri. Eerder deze maand moesten alle vier kandidaten voor een jury van de partij hun programma verdedigen en toelichten. Het optreden van Balladur werd bij die gelegenheid ,,briljant'' genoemd. Maar Tibéri hekelde die procedure toen al en liep voortijdig weg uit ,,het grote mondeling examen''. Hij ziet in Balladurs terugtrekking een bevestiging van zijn gelijk.

De Socialistische Partij heeft slechts één kandidaat, Bertrand Delanoë. Die wordt inmiddels binnen zijn partij verweten te weinig van zich te doen horen, in vergelijking met het tumult bij de RPR.