Winstexplosie voor Cable & Wireless

Het Britse vaste telefoniebedrijf Cable & Wireless heeft in zijn eind maart afgesloten boekjaar de winst verviervoudigd van 908 miljoen tot 3,72 miljard pond sterling (13,7 miljard gulden). Het resultaat is inclusief buitengewone baten van 3,08 miljard pond, die voor een groot deel kwamen uit de verkoop van een 50-procentsbelang in telecombedrijf One2One. De omzet nam toe met 16 procent tot 9,2 miljard pond.