Wim Ibo (82 jaar) overleden

Wim Ibo, de belangrijkste kleinkunsthistoricus van Nederland, is vannacht op 82-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Amsterdam. Hij was al enige tijd ziek.

Hij schreef een lijvig boek over de geschiedenis van het Nederlandse cabaret, En nu de moraal van dit lied, dat nog altijd een standaardwerk is. Hij stond ook als regisseur en ideeënman aan de wieg van verschillende succesvolle kleinkunstproducties, zoals het succesvolle radioprogramma De familie Doorsnee uit de jaren vijftig, dat geschreven werd door Annie M.G. Schmidt.

Hij was betrokken bij de samenstelling van talloze cabaretprogramma's van artiesten als Hetty Blok, Kees Brusse en Wim Sonneveld. Meer dan een artiest was hij een inspirator, organisator en regisseur.

Hij ontwikkelde zich gaandeweg tot de beschermheer van de cabaretkunst, en onder zijn leiding werd nieuw talent gezocht en werden opnamen verzorgd, zoals van het Lurelei-cabaret. Zijn strenge oordelen over wat wel en wat geen goede kleinkunst was, kwamen in de jaren zeventig onder vuur te liggen: zo was er kritiek op het feit dat hij wel de keurige Don Quishocking een prijs gaf, maar niet de onverzorgde Bram en Freek.

CABARETPAUS: pagina 10