Vuurwerk 4

Bij de gruwelijke vuurwerkexplosie in Enschede is besloten om een rampenfonds met bijbehorend gironummer (voor giften) in te stellen.

Ik acht dit geheel onjuist. Immers, uitsluitend degene die verantwoordelijk is voor deze ramp (het vuurwerkbedrijf en/of de overheid, die de vergunning voor opslag heeft verleend ) moet opdraaien voor alle schade.

De schade moet natuurlijk niet worden afgewenteld op de onschuldige burger.

    • A.F. Mantel Utrecht