Vuurwerk 2

Met instemming las ik het artikel van Bram Pols over het drama in Enschede en de persoonlijkheid van burgemeester Jan Mans (NRC Handelsblad, 15 mei). De heer Mans maakt inderdaad een krachtdadige indruk. Spijtig evenwel vind ik het dat de heer Pols daadkracht kennelijk niet zozeer aanwezig veronderstelt bij Limburgers. Immers, hij merkt op dat deze eigenschap eerder een Friese dan een Limburgse komaf doet vermoeden. Deze opvatting acht ik gebaseerd op een ouderwets vooroordeel. Ik ken traag reagerende Limburgers doch ook evenzoveel Friezen die tardief reageren.

    • Mr. E.A.M. Raaijmaakers-Rottier