SVB keerde in 1999 51 miljard uit

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft in 1999 ruim 51 miljard gulden aan pensioenen of uitkeringen verstrekt, 2 miljard meer dan in 1998. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag. De SVB keerde geld uit aan 2,3 miljoen AOW'ers. Ruim 174.000 nabestaanden kregen een uitkering en 1,8 miljoen mensen hadden recht op kinderbijslag. De totale uitvoeringskosten stegen met 5 miljoen tot 458 miljoen. Vorig jaar kondigde de SVB aan in opdracht van de politiek flink te moeten bezuinigen. In 2002 moet de bank 74 miljoen bijdragen aan bezuinigingen in de uitkeringskosten van de sociale verzekeringen. Inmiddels heeft de bank de 22 districtskantoren teruggebracht tot negen vestigingen. Verder gaat de bank de AOW geleidelijk op een latere datum, de 23e dag van de maand, uitbetalen. Dat levert een rentevoordeel op van 15 miljoen.