Somalië

Geschiedenis Somalië als staat bestaat niet meer sinds het laatste staatshoofd, generaal Mohamed Siad Barre, in 1991 werd verdreven. Daarna viel het land snel uit elkaar. Een poging van de Verenigde Naties om de orde in het land te herstellen liep in 1993 op een debacle uit.

Sindsdien heersen in Somalië de krijgsheren die waken over het belang van hun clans. De bevolking bestaat uit zes grote groepen die elk weer in subclans zijn onderverdeeld. Chaos en anarchie in het land zijn de laatste jaren geleidelijk afgenomen. In delen van Somalië zoals in Puntland en Somaliland wat zichzelf tot onafhankelijke republiek heeft uitgeroepen, heerst rust. In andere delen komt het nog regelmatig tot confrontaties tussen rivaliserende krijgsheren. Geprobeerd wordt om alle delen van het land in een federatieve structuur weer te verenigen.

Inzet Macht, grond, beperkte economische middelen.