Sierra Leone

Geschiedenis Het Revolutionair Verenigd Front (RUF), een rebelllenorganisatie onder leiding van de bejaarde Foday Sankoh, voert sinds 1991 strijd tegen de corrupte regeringen in de hoofdstad Freetown. De organisatie ontwikkelde zich al snel tot een bende nietsontziende criminelen die minder in democratie en rechtvaardigheid waren geïnteresseerd dan in de diamantwinning van Sierra Leone.

De strijders, vaak nog tieners, pleegden onder invloed van drugs de verschrikkelijkste gruweldaden. Om angst onder de bevolking te zaaien vermoordden, verkrachtten en verminkten ze in het wilde weg onschuldige burgers. Bij hun aanval begin vorig jaar op de hoofdstad Freetown vielen meer dan 5.000 doden in één week tijd.

Om een eind te maken aan de terreur onder het volk sloot de regering vorig jaar een akkoord met de rebellen dat in een machtsdeling voorzag, in afwachting van verkiezingen. De rebellen zouden zich melden bij ontwapenings- en demobilisatiekampen, een operatie waarbij een VN-vredesmacht zou helpen. Maar minder dan de helft van de RUF-rebellen heeft de wapens ingeleverd. De organisatie bleef de diamantgebieden beheersen en de bevolking terroriseren.

Toen de vredesmacht zich ruim twee weken geleden in de diamantstreken waagde, kwam het tot een confrontatie met de rebellen die 500 VN-soldaten in gijzeling namen. Het vredesproces lijkt gestrand.

Inzet De macht in het land, zeggenschap over de diamanten.