School en salaris 2

Het hoofdartikel `School en salaris' is onevenwichtig. Enerzijds is er de vaststelling van jarenlange onvoldoende waardering in financiële zin en de conclusie dat de nieuwe CAO een goed handvat is om duidelijk te maken dat men tot inkeer begint te komen. In plaats van vervolgens de minister te manen de onderwijsmensen een mooie loonsverhoging te gunnen waarna andere genoemde wensen meer bespreekbaar worden, gaat de krant er toe over de bonden actiedrift te verwijten, waarmee ze zouden bewijzen dat ze zelf deel uitmaken van het probleem dat onderwijs heet. Dit laatste is een waarheid als een koe: omdat je in het onderwijs werkt, maak je er deel van uit. Het probleem wordt echter niet veroorzaakt door de vraag om nu eindelijk een behoorlijke loonsverhoging te krijgen, maar door de weigering van de minister (en misschien ondanks veel mooie woorden ook van de Kamer) deze toe te kennen.

    • N. Sluijs