School en salaris 1

In het hoofdartikel (NRC Handelsblad, 8 mei) werd geconcludeerd dat de vakbonden met hun opstelling in het salarisconflict met minister Hermans van Onderwijs bewijzen deel uit te maken van het probleem dat onderwijs heet. Deze conclusie is wel erg snel getrokken. Het bod van de minister kan op zich, als men het verleden buiten beschouwing laat, als redelijk marktconform worden beoordeeld. Wat de minister en blijkbaar ook de schrijver van het artikel vergeet is dat jarenlang docenten, ook die door de schrijver genoemde pre-vutters, zich hebben ingezet voor het realiseren van de lang niet altijd goed doordachte plannen van de overheid.

De overheid is er de afgelopen jaren steeds in geslaagd bij de invoering van allerlei vernieuwingen zich nooit te beperken tot één grote verandering. Men heeft zaken altijd gecombineerd, met elkaar vermengd, hetgeen tot een enorme druk op zowel medewerkers als het management van scholen heeft gelegd. Basisvorming, nog steeds op lange termijn een zeer belangrijke onderwijsinhoudelijke verandering, ging vergezeld van de `dwang' tot fusie. Bij de invoering van de Tweede Fase heeft men zich niet beperkt tot óf de beperking van de vakkenpakketkeuze óf de aanpassing van de werkwijze van leerlingen en leraren. Door het combineren van deze twee en daarnaast ook nog eens nieuwe vakken in te voeren, is het beeld van `te veel van het goede in één keer' ontstaan.

Het is onverstandig om mensen die jarenlang hun werk gedaan hebben in een periode waarin weinig geld voorhanden was, nu af te schepen met de boodschap dat zij pre-vutters zijn en dus niet meer verder gemotiveerd behoeven te worden. Want dat is de boodschap, die de minister en ook de schrijver van het hoofdartikel afgeeft. Terwijl we er juist alles aan moeten doen om enthousiaste mensen in het onderwijs, ook de enthousiaste pre-vutters te verleiden binnen het onderwijs werkzaam te blijven.

De minister dient daartoe een gebaar te maken naar het onderwijs, ook in salaris. Dat is in eerste instantie een kwestie van psychologie, maar ruimer gesteld ook van goed personeelsbeleid.

    • Rector Ijsselcollege Capelle A
    • Drs. Th. Smit