REKENKAMER

De ministeries zaten vorige week de Algemene Rekenkamer behoorlijk dwars. Doordat de jaarverslagen van de departementen bij de Staatsdrukkerij werden gedrukt, was er geen tijd meer om de zestien rapporten van de Algemene Rekenkamer te drukken. Daarom moesten die in eigen beheer worden vervaardigd.

Dat zorgde voor veel hectiek in het pand van de Rekenkamer aan het Lange Voorhout in Den Haag. Door het afgelopen weekeinde over te werken en met hulp van de reproductie-afdeling van de Raad van State werd de klus net op tijd geklaard.

De Dag van de Verantwoording was voor de Algemene Rekenkamer een grote operatie. Er moesten niet alleen extra onderzoeken worden gedaan, ook de oordelen over de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de ministeries moesten ruim vier maanden eerder klaar zijn dan tot nu toe gebruikelijk was.

De Rekenkamer heeft driehonderd mensen in dienst. Van hen werkten er 120 aan de onderzoeken die gisteren zijn uitgekomen. Teams van circa vier medewerkers namen de afzonderlijke ministeries onder hun hoede. Deze werkwijze hanteert de Algemene Rekenkamer al jaren voor de zogeheten `rechtmatigheidsonderzoeken'. Volgens de Grondwet controleert de Rekenkamer daarbij de uitgaven en inkomsten van het Rijk.

Al een jaar geleden begonnen de voorbereidingen. Toen werd besloten op welke beleidsterreinen de Algemene Rekenkamer speciaal zou letten en werden er draaiboeken opgesteld. Op ministeries werden gesprekken gearrangeerd om ambtenaren te bevragen over problemen in de organisatie. In februari kreeg de Algemene Rekenkamer het verzoek van de Tweede Kamer onderzoek te doen naar de gegevens die ministeries moesten aanleveren over de prestatie op 32 beleidsterreinen.

Het grote werk voor de Rekenkamer begon op 15 maart van dit jaar, de datum waarop de ministeries en de agentschappen hun jaarrekeningen gereed moesten hebben. De Rekenkamer begon toen met het narekenen van cijfers en het nader bekijken van de rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten. Overigens werden niet alle cijfers daadwerkelijk nagerekend: de Rekenkamer maakt hiervoor ook gebruik van het werk van de accountantsdiensten.

De controle moest in een maand zijn afgerond, omdat de ministeries nog de tijd moesten hebben om hierop weer te reageren. Dat moesten ze voor 3 mei doen. De medewerkers van de Rekenkamer hadden daarna tot gisteren de tijd om het onderzoek af te ronden en te reproduceren.