Microsoft vangt bot

Het Amerikaanse ministerie van Justitie houdt vast aan zijn plan voor de opsplitsing van Microsoft. Het softwarebedrijf uit Redmond had voorgesteld zijn manier van zakendoen aan te passen, maar de voorgestelde maatregelen zouden volgens Justitie geen einde maken aan Microsofts schendingen van de Amerikaanse mededingingswet.

,,Welke remedie stelt Microsoft voor die de schade kan herstellen die de concurrentie heeft ondervonden van zijn illegale concurrerende gedrag in het verleden?'' vraagt de Amerikaanse regering zich af in een zeventig pagina's tellend document dat gisteren is gedeponeerd bij het Gerechtshof in Washington. Die vraag wordt in hetzelfde document beantwoord: ,,Niets.''

Microsoft heeft zich vorige week bereid getoond tot het treffen van maatregelen die zijn manier van zakendoen zouden beperken. Zo zouden bijvoorbeeld pc-makers meer vrijheid krijgen om aanpassingen aan te brengen in de manier waarop Windows op het beeldscherm verschijnt. Ook stelde Microsoft voor de software die draait onder het besturingssysteem Windows voor buitenstaanders inzichtelijker te maken. Dat zou onder meer betekenen dat Microsoft de documenten beschikbaar stelt die nodig zijn om softwareapplicaties (spelletjes, rekenprogramma's) goed te laten aansluiten op het besturingssysteem Windows. De regering houdt echter vast aan haar standpunt dat Microsoft moet worden opgesplitst in twee afzonderlijke bedrijfsonderdelen: één voor het besturingssysteem Windows en één voor de toepassingen die op Windows aansluiten.