Lijst van vermisten in Enschede slinkt

De lijst met vermisten na de vuurwerkramp van zaterdag in Enschede is het afgelopen etmaal aanzienlijk korter geworden. De gemeente zou de lijst met resterende vermisten aan het eind van de middag vrijgeven.

Rond het middaguur wilde de gemeente alleen zeggen dat er ,,beduidend minder'' dan 110 namen op zullen voorkomen.

Enschede kreeg gisteren hulp van dertien politiemensen die in oktober 1992 ervaring hebben opgedaan met het opschonen van de lijst vermisten na de Bijlmerramp. Hield de gemeente het gisterochtend nog op 200 tot 300 personen, gisteravond was lijst geslonken tot 110 namen en vanmorgen verwachtte men dat het aantal snel verder zal afnemen.

Het Rampen Identificatieteam (RIT) heeft achttien lichamen geborgen, waarvan er dertien zijn geïdentificeerd. De namen van acht dode slachtoffers zijn bekendgemaakt. Het RIT hoopt zondag het woongedeelte van het rampgebied helemaal te hebben doorzocht. Daarna volgen het bedrijventerrein en het open veld.

Ondertussen groeit de kritiek op de vergunningen die de gemeente aan het ontplofte bedrijf S.E. Fireworks verstrekte. Milieurechtdeskundige M. Middelkamp sprak in de tv-rubriek Netwerk van ,,een gebrekkige beschikking''. Hij laakte ook de wijze waarop de gemeente omwonenden in 1997 informeerde over de verruiming van de vergunning. Alleen in het regionale dagblad De Twentsche Courant Tubantia maakte de gemeente in één doorlopende zin bekend dat een revisievergunning was verleend aan ,,G.A. Punte, voor een rundvee- en varkenshouderij aan de Zoglandweg 10 SE Fireworks bv voor een inrichting voor het opslaan van vuurwerk aan de Tollensstraat 50''. Dat had duidelijker en ook in (gratis) huis-aan-huisbladen gemoeten, aldus Middelkamp.

Hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit mr. T.M. Schalken zei gisteravond in de tv-rubriek NOVA dat het strafrechtelijk onderzoek dat justitie in Almelo is begonnen zich ook moet uitstrekken tot brandweercommandant A. Groos. Als hij van de vuurwerkopslag wist, aldus Schalken, dan zijn onder Groos' verantwoordelijkheid brandweermannen ,,de dood ingestuurd.''

Voorzitter Prodi van de Europese Commissie bezocht gisteren het rampgebied. Na afloop zegde hij financiële steun uit Europese fondsen toe. Ook de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer hebben zich gistermiddag door burgemeester Mans laten bijpraten. Vervolgens brachten zij een kort bezoek aan een opvangcentrum en het rampgebied.

In Enschede begint vrijdagavond om 18.45 uur een stille tocht. Na afloop houden premier Kok en Mans een toespraak. Kroonprins Willem-Alexander en een delegatie van het kabinet wonen de tocht bij. Als alle slachtoffers bekend zijn volgt een herdenkingsdienst, aldus Mans.