Kritiek fiscus blijft

Financiën

Op het ministerie van Financiën heeft de Rekenkamer één fundamenteel punt van kritiek: de situatie bij de Belastingdienst, vooral bij kantoren in het land, blijft `zorgelijk'. Eind vorig jaar publiceerde de Rekenkamer een rapport waaruit bleek dat teveel personeel van de Belastingdienst te gemakkelijk toegang had tot vertrouwelijke gegevens. Hoewel Financiën beterschap beloofde, constateert de Rekenkamer dat de beveiliging nog steeds slecht is geregeld.

Maar dat zijn tekortkomingen in de interne organisatie. Verder functioneert de Belastingdienst goed. Van de 176,2 miljard gulden die de dienst in 1999 ophaalde, is exact na te gaan of dat rechtmatig is gebeurd.

De subsidie aan benzinepompstationhouders in de grensstreek roept vragen op bij de Rekenkamer. De rekenmeesters willen weten of de 13,7 miljoen gulden aan subsidie die vorig jaar aan de pomphouders is verstrekt wel terecht was. Minister Zalm verwijst in zijn reactie naar een procedure die de Nederlandse overheid heeft aangespannen bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De EU wil dat Nederland de subsidies aan pomphouders terugvordert, maar Nederland verzet zich daartegen.

Net als bij nagenoeg alle andere departementen constateert de Rekenkamer dat de automatisering van Financiën nog steeds tekortkomingen vertoont. De beveiliging laat te wensen over.

    • Egbert Kalse