Jan Bastiaans

Naar aanleiding van de column van Maarten Huygen (NRC Handelsblad, 8 mei) wil ik gaarne het volgende opmerken:

1. Jan Bastiaans had geen macht en kon deze derhalve niet misbruiken.

2. Jan Bastiaans had de moed om als eerste op te komen tegen de verwijdering van joodse studenten en docenten van de universiteit en werd toen zelf verwijderd omdat hij een gevaar zou vormen.

3. Jan Basiaans heeft zijn ziekte niet gebruikt om af te studeren. Het was de laatste dag van zijn co-schap (waarmee zijn studie werd afgesloten) toen hij door een blindedarmontsteking werd geveld. Een antibiotica-injectie in de zenuw van zijn been in plaats van in de spier had een verlamming tot gevolg.

4. Als de heer Huygen zo gevoelig was voor de internationale faam en intimidatie, had hij dat interview destijds nooit moeten afnemen.

5. Jan Bastiaans had geen contacten met hoge kringen die reikten tot in het hof. De enige ontmoeting die Jan Bastiaans met prins Bernhard had, was tijdens het slaan van de eerste paal van het Centrum'45 en het schudden van de prinselijke hand tijdens een receptie.

    • H. Bastiaans-Visser