INFORMATIE

NRC Handelsblad Deze bijlage is ook te vinden op internet, via www.nrc.nl. In de komende weken wordt hieraan de verslaggeving toegevoegd over de parlementaire behandeling van de jaarverslagen in de eerste en de tweede week van juni.

Nabestellen

Deze bijlage is na te bestellen bij het Leggerarchief van NRC Handelsblad, op werkdagen bereikbaar van 9 tot 15 uur via:

(010) 406 70 44 of

(010) 406 7048,

fax (010) 406 69 99 en e-mail docu 4 gulden per exemplaar (inclusief verzendkosten); bij een bestelling van tien exemplaren of meer 15 gulden en 1 gulden per extra exemplaar.

Financiën

Het ministerie van Financiën heeft een website geopend over de nieuwe opzet van begrotingen en jaarverslagen.

Zie `VBTB, naar begroting en verantwoording nieuwe stijl' via www.minfin.nl.

Algemene Rekenkamer

Alle rapporten van de Algemene Rekenkamer over `Derde Woensdag' zijn te raadplegen op internet via www.rekenkamer.nl

Departementen

De artikelen in deze bijlage over de departementen staan ook op internet, direct gekoppeld aan de jaarverslagen van de ministeries voor zover deze op internet zijn te vinden.

Zie via www.nrc.nl.

Haagse site NRC Handelsblad

De Haagse redactie en internetredactie van NRC Handelsblad onderhouden op internet afzonderlijke pagina's over de binnenlandse politiek. Met: een nieuwsoverzicht, documenten (toespraken, brieven, nota's, enz.), actuele dossiers, een discussierubriek, recensies van websites over politiek en bestuur, politieke geschiedenis, enz. Zie www.nrc.nl/DenHaag.