Duisenberg `misgreep'

De benoeming van Wim Duisenberg tot topman van de Europese Centrale Bank (ECB) was een ,,castingfout, welke persoonlijke verdiensten hij ook mag hebben''. De zwakte van de euro is deels te wijten aan gebrek aan gezag van de ECB-president.

Dat zegt de Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing in een vandaag te publiceren interview met het Franse weekblad Paris Match.

Giscard: ,,De eerste president van de nieuwe bank had iemand moeten zijn van wie de internationale autoriteit wordt erkend.'' Giscard zegt het te betreuren dat Duisenberg niet hetzelfde gezag geniet als zijn Amerikaanse collega Alan Greenspan. Volgens de 74-jarige Giscard had de leiding van de ECB in handen moeten komen van een politicus, ,,ten minste een vroegere minister van Financiën van een groot land of zelfs een voormalig staatshoofd''. En omdat de ECB is gevestigd in Frankfurt, was het wenselijk geweest dat de eerste president een Fransman was geworden.

Giscard was ooit de jongste minister van Financiën die Frankrijk heeft gekend en was van 1976 tot 1981 president van Frankrijk. Samen met de Duitse bondskanselier Helmut Schmidt legde hij de grondslag voor het in 1979 opgerichte Europese Monetaire Stelsel, de voorloper van de Economische en Monetaire Unie.

In hetzelfde nummer van Paris Match zegt Duisenberg in een interview werkelijk niet te weten wanneer hij opstapt als president.