Diskjockey

Met verbijstering heb ik in NRC Handelsblad van 9 mei gelezen dat het sorterend personeel van de PTT in Den Bosch opgevrolijkt en aan het werk gehouden moet worden met de opgefokte wartaal van een zogenaamde `diskjockey', die zijn gedaas afwisselt met stompzinnige stampmuziek. Dit project heet `anticiperen op de workflow' en de ingehuurde brulaap wordt een `animerende rol' toebedacht, waarbij de sorterende PTT-ers dienen te worden `opgezweept als ze inzakken'. De dienstdoende dompteur zal wel zorgen dat de post voor Hoogeveen niet in Heerenveen belandt. Wordt dan absoluut geen rekening gehouden met personeelsleden die niet in staat blijken hun werk te doen bij gejank, gejengel of gestamp? In sommige bedrijven – bv. DAF – is het personeel tenminste van hoofdtelefoons voorzien, waardoor ze muziek van eigen voorkeur kunnen horen zonder dat collega's daar last van hebben. Zonder diskjockeys als moderne slavendrijvers. De infantilisering van maatschappij en leefklimaat worden bij de PTT in Den Bosch tot dogma verheven. Welk bedrijf volgt?

    • Ferd op de Coul