D66 bepleit verplichte basisverzekering

D66 wil een voor iedereen verplichte basisverzekering. De premie moet voor een deel inkomensafhankelijk worden. Het verzekerde pakket is beperkt tot de strikt noodzakelijke zorg. Zo behoren onder meer sterilisatie, kunstmatige bevruchting, abortus, gezinszorg en huishoudelijke hulp daar niet toe.

Dit blijkt uit de notitie Volksgezondheid in het perspectief van de burger die vandaag is aangeboden aan minister Borst (Volksgezondheid). Het document is opgesteld door een werkgroep van het wetenschappelijk bureau van D66 onder leiding van de emeritus hoogleraar gezondheidsrecht H.J.J. Leenen.

D66 meent dat het door een uniforme financiering eenvoudiger wordt om het zorgstelsel zo te stroomlijnen dat patiënten gemakkelijk en niet gehinderd door `schotten' de noodzakelijke hulp kunnen krijgen. Op hun beurt moeten de zorgaanbieders de hulp beter afstemmen op de vraag.

Volgens D66 moet de basisverzekering worden beperkt tot absoluut noodzakelijke zorg. Behalve bij de al genoemde behandelingen zetten de opstellers van de notitie ook vraagtekens bij de noodzaak van collectieve financiering van een groot deel van de plastische chirurgie, taxivervoer en huisvesting. Alleen waar het wonen een direct gevolg is van de zorg (zoals in een verpleeghuis) hoort die voorziening in het pakket, voor het overige (in verzorgingshuizen of andere woonvormen) komt de huisvesting voor eigen rekening. Wie meer wil moet zich particulier bijverzekeren. Alleen op die manier komt de solidariteit niet onder te grote druk te staan.

D66 is de derde politieke partij die met een eigen visie op een toekomstig zorgstelsel komt. Eerder dit jaar pleitte de VVD ook al voor een verplichte basisverzekering met een beperkt pakket. En net als D66 wil de VVD dat een deel van de premie `nominaal' wordt geheven, om verzekeraars gelegenheid te geven om te concurreren. Minister Borst heeft zelf al eerder aangegeven dit ook te willen.

Maar anders dan de VVD wil D66 ook de AWBZ, waaruit onder meer verpleeghuizen, inrichtingen en de psychiatrie wordt gefinancierd, in de basisverzekering opnemen. Het CDA stelde een jaar geleden een voor iedereen verplicht ziekenfonds voor, waarbij de premie in het geheel niet van het inkomen afhankelijk zou moeten zijn. Inkomensproblemen moeten volgens het CDA via subsidie of de belasting worden opgelost.