Congres VS dreigt Europa inzake Kosovo

Het Amerikaanse Congres wil dat de Verenigde Staten hun troepen uit Kosovo terugtrekken, als de Europese NAVO-landen daar niet snel aan al hun financiële en politieke verplichtingen voldoen.

Veel Congresleden vinden dat de regering-Clinton veel te makkelijk militairen uitzendt, zonder dat duidelijk is wanneer ze terugkomen.

Het Huis van Afgevaardigden nam gisteren met grote meerderheid (264 tegen 153 stemmen) een voorstel aan om de Amerikaanse troepen terug te roepen, als de Europese bondgenoten op 1 april niet al hun afspraken zijn nagekomen voor de financiering van een politiemacht, huisvesting en economisch herstel in Kosovo. De Senaat stemt vandaag over een vergelijkbaar voorstel.

De regering-Clinton heeft het Congres de afgelopen dagen herhaaldelijk scherp gewaarschuwd om geen ultimatum te stellen. De Republikeinse presidentskandidaat George W. Bush steunde het Witte Huis, en zei dat het Congres geen inbreuk moet maken op de bevoegdheden van de president.

Minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright noemde het ,,spelen met vuur''. ,,We zullen onze doelstellingen in Zuidoost-Europa niet bereiken als onze ogen altijd op de klok zijn gericht en we uitsluitend kijken wat anderen doen'', zei ze. ,,In de Balkan kunnen tekenen van ongeduld aangezien worden voor symptomen van zwakte.'' Haar collega van Defensie, William Cohen, zei dat hij Clinton zal adviseren zijn veto over het voorstel uit te spreken. Terugtrekking van de Amerikaanse troepen zal volgens Cohen leiden tot terugtrekking van Europese troepen, waarmee de kans op nieuw geweld toeneemt en de geloofwaardigheid van de NAVO in twijfel zal worden getrokken.

Maar in het Huis van Afgevaardigden sloeg een gelegenheidscoalitie van Republikeinen en Democraten al die waarschuwingen in de wind. ,,Het is tijd om de Europese bondgenoten een duidelijke boodschap te sturen'', aldus de indiener van het voorstel, de Republikein John Kasich. Volgens hem hebben de Europeanen pas 93 miljoen dollar bijgedragen aan de opbouw van Kosovo, van de 402 miljoen dollar die ze hebben toegezegd.

Tegenstanders van het voorstel, voornamelijk Democraten, wezen erop dat Europa veel meer militairen in Kosovo heeft en ook meer geld betaalt dan de VS. De vredesmacht bestaat uit een kleine 40.000 man, van wie er zo'n 5.800 Amerikanen zijn. De Democraat Norman Dicks betoogde dat het ,,dwaas en contraproduktief'' is om bondgenoten via het Congres een ultimatum te stellen, in plaats van met ze te onderhandelen.

Het Congres heeft nooit ingestemd met de uitzending van de Amerikaanse troepen naar Kosovo aan het einde van de luchtoorlog tegen Joegoslavië. Maar Clinton stelt zich, net als eerdere presidenten, op het standpunt dat hij troepen kan uitzenden zonder toestemming van het Congres.

DOSSIER KOSOVOwww.nrc.nl