Cijfers voor beleid ontbreken

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer gebrekkig geïnformeerd over grote problemen als het lerarentekort, stelt de Rekenkamer. De Tweede Kamer wilde meer informatie over dit voor bijna alle scholen zeer nijpende probleem. Kort geleden nog stuurden basisscholen in de Amsterdamse Bijlmer klassen naar huis om aan te geven hoe na het water hun aan de lippen staat. De Kamer heeft geen helder antwoord gekregen op de vraag naar de omvang van het lerarentekort, hoe dit tekort zich ontwikkelt en hoeveel nieuwe leraren er jaarlijks worden opgeleid.

Daarnaast baart de schooluitval de Kamer zorgen. Steeds meer leerlingen stoppen voortijdig met de opleiding. Vooral het middelbaar beroepsonderwijs kent veel uitvallers.

Het gaat hierbij vaak om kinderen uit achterstandsmilieus. Zonder diploma hebben deze jongeren weinig kansen. De Kamer wil graag weten om hoeveel leerlingen het gaat, op welk schoolniveau ze zaten en of ze van allochtone of autochtone afkomst zijn. Het ministerie kan deze prangende vragen ,,bij gebrek aan gegevens'' nauwelijks beantwoorden.

Over het financiële beleid van het ministerie heeft de Rekenkamer minder klachten. Ze is zelfs redelijk tevreden.

Alleen de Informatie Beheer Groep (IB-Groep), een zelfstandig bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de studiefinanciering en het innen van de lesgelden, krijgt er in het rapport van langs. Vooral de administratie zou de Informatie Beheer Groep niet op orde hebben.

Daarnaast vindt de Rekenkamer het zorgelijk dat het ministerie zich weinig aantrekt van de plicht om aanbestedingen boven een bepaald bedrag in alle landen van de Europese Unie open te stellen. Het ministerie heeft 3,7 miljoen gulden ten onrechte niet Europees aanbesteed.

De Rekenkamer heeft op de begroting van minister Hermans (bijna 43 miljard gulden in 1999) één fout ontdekt van 20 miljoen gulden: de huurkosten van musea staan dubbel in de boeken.

    • Sheila Kamerman