Brand Drachten: meer giftige stof vrij dan gedacht

Bij de brand bij het Drachtster afvalverwerkingsbedrijf ATF de Pijp zijn drie keer zoveel schadelijke stoffen vrijgekomen als eerder werd gedacht. In de loods lag 480.000 kilo chemisch afval opgeslagen, waaronder afvalolie, lijmen, verf en kit- en harsafval. Dit schrijven Gedeputeerde Staten van Friesland.

Direct na de brand werd er nog vanuit gegaan dat er 150.000 kilo klein chemisch afval in de loods lag. Bij de brand vorige week vrijdag kwamen in de omgeving van de brandhaard giftige stoffen vrij als cadmium, pcb's en dioxines. Deze week worden de definitieve meetresultaten bekend van het RIVM, dat in een gebied van dertig kilometer ten westen van ATF een meetonderzoek uitvoerde.

Het OM in Leeuwarden is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar mogelijk verwijtbaar handelen van de directie. De provincie heeft tevens een onderzoeksbureau ingeschakeld. Bekend is dat de automatische schuimblusinstallatie van ATF wel werkte, maar dat de schuiven van de ventilatieroosters zich niet sloten. Hierdoor kon zuurstof het vuur aanwakkeren.

Veertig boeren in een strook van vijf kilometer ten westen van ATF moeten koeien, schapen en geiten na een maatregel van het ministerie van Landbouw voorlopig nog op stal houden. Ook de melk van deze bedrijven wordt apart opgehaald en gescheiden gehouden. Een zestal biologische boeren uit het gebied gaat ATF aansprakelijk stellen voor financiële schade.

Natuurboer Th. de Groot uit Grou is woedend. Hij stelt dat hij zijn naam als ecologisch en milieuvriendelijk bedrijf kwijt is sinds de brand. ,,Wie weet hoe ernstig de bodem verontreinigd blijkt met zware metalen. En wie weet wat de gevolgen op de lange termijn zijn?''

Gedupeerde leden van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie krijgen een renteloze lening van ATF als tegemoetkoming.