Beeld voor Frans Halsmuseum

Het Frans Halsmuseum in Haarlem heeft een bijzonder zilveren beeld uit 1656 van de zilversmid Pieter Cornelisz. Ebbekin gekocht. Het museum kocht het 71 centimeter hoge beeld van de Heilige Gommarus voor 450.000 gulden tijdens een veiling bij Sotheby's in Amsterdam. De zilversmid, een van de belangrijkste in Haarlem in de 17e eeuw, maakte het beeld voor de St. Gommaruskerk in Enkhuizen. Het werk dook onlangs op in een particuliere verzameling in Duitsland.