Angola

Geschiedenis Sinds de onafhankelijkheid van Portugal in 1975 heeft het land alleen maar korte periodes van rust gekend. De bevrijdingsstrijd ging over in een burgeroorlog die tot een van de langstlopende en meest uitzichtloze ter wereld kan worden gerekend.

Aanvankelijk was misschien nog sprake van een ideologische strijd tussen de regerende MPLA en de rebellen van Unita. Maar beide partijen verwisselden de afgelopen kwart eeuw met het grootste gemak van politieke kleur. Tijdens de Koude Oorlog kreeg de MPLA steun van de Sovjet-Unie en Cuba. Unita kon rekenen op de bijstand van de Verenigde Staten en het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Nadat het rookgordijn van de Koude Oorlog tien jaar geleden was gevallen, kwam duidelijk aan het licht dat beide partijen alleen maar worden gedreven door hebzucht en eigenbelang. De regering controleert de oliewinning. De rebellen hebben de meeste diamantstreken in bezit.

Pogingen om tot een akkoord te komen tussen president Eduardo dos Santos en rebellenleider Jonas Savimbi leverden niets op. Afspraken werden nooit nagekomen. Bestanden werden alleen gebruikt voor herbewapening.

Na een laatste korte adempauze hervatte de regering in december 1998 de strijd. Aanvankelijk was Unita aan de winnende hand, maar eind vorig jaar zijn de rebellen in de verdediging gedreven.

Inzet De macht in het land, olie, diamanten.