Amnesty hekelt misbruik in seksindustrie Israel

De Israelische politie en justitie staan laks en onverschillig tegenover schending van de mensenrechten van niet-joodse vrouwen uit de vroegere Sovjet-Unie door Israelische sekshandelaren. Dat heeft het Israelische socialistische parlementslid Yael Dayan vanmorgen in een radio-vraaggesprek gesteld. Dayan wees erop dat in deze handel jaarlijks honderden miljoenen guldens omgaan. Duizenden vrouwen, vaak ook minderjarige meisjes, worden door de Israelische seksindustrie geconsumeerd.

Dayan maakte deze opmerkingen naar aanleiding van een buitengewoon kritisch rapport van Amnesty International over het falen van Israel om de mensenrechten te beschermen van vrouwen die in de Israelische seksindustrie belanden. Daar staat hun opsluiting in afgesloten appartementen, verkrachting en zelfs verkoop, soms in het openbaar in cafés, te wachten. Volgens het rapport worden de prostituees door Israel vervolgens niet als slachtoffers maar als criminelen beschouwd en bij arrestatie voor uitwijzing gevangen gezet.

Vanmorgen heeft een afvaardiging van Amnesty International het rapport aan minister van Justitie Jossi Beilin overhandigd. Gisteren zei deze dat handel in vrouwen voor seksuele doeleinden een klap in het gezicht is van diegenen die geloven in een vrij land waar de mensenrechten worden geëerbiedigd. ,,Het is moeilijk te geloven dat dergelijke verschijnselen zich in het begin van de 21ste eeuw bij ons voordoen'', zei hij.

De Israelische televisie zond vorig jaar een documentaire over de vrouwenhandel in Israel uit waaruit bleek dat de politie op de hoogte is van de manier waarop pooiers met geïmporteerde vrouwen omspringen maar nalaat maatregelen te treffen. Een politieofficier legde uit dat seksuele voldoening in bordelen de straten in Israel veiliger maakt voor vrouwen. Dagelijks staan in de populaire Israelische bladen lange lijsten van bordelen, massage-instituten en telefoonnummers van prostituees.

Minister Beilin zei dat Israel langs wettelijke weg alles in het werk moet stellen om zo snel mogelijk aan de handel in vrouwen een einde te maken. Zijn ministerie bereidt in een hoog tempo een wetsvoorstel voor dat handel in vrouwen strafbaar stelt. Als voorloper bepaalde parlement in maart dat iedere vrouw moet worden beschermd tegen seksuele exploitatie in welke vorm dan ook.

Amnesty wijst erop dat de Israelische autoriteiten beweren dat het moeilijk is om vrouwenhandelaars te vervolgen omdat de misbruikte vrouwen uit angst vaak weigeren tegen hun uitbuiters te getuigen. Yael Dayan zei vanmorgen dat de vrouwen na deportatie uit Israel vaak in handen vallen van superpooiers die ze doorverkopen aan bordelen in Denemarken, Duitsland en andere Europese landen. Amnesty zegt dat Israel de plicht heeft na te gaan dat de mensenrechten van uitgewezen prostituees in hun vaderland niet opnieuw worden geschonden.

    • Salomon Bouman