Ambassadeursdiner

De ambassadeur van Oostenrijk Christiani, mag niet aanschuiven aan het jaarlijkse ambassadeursdiner met koningin Beatrix (NRC Handelsblad, 10 mei). Dit is bevestigd namens de regering, dus ook namens de koningin, bij monde van een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Het niet uitnodigen van Christiani heeft alles te maken met het (terecht) opschorten van de bilaterale contacten met Oostenrijk. Dit is jammer voor hem, want ,,Christiani staat bekend vanwege zijn goede relaties met het koninklijk huis'' (lees: koningin Beatrix). Maar gelukkig, zijn relatie met de koningin blijft goed. Dit, terwijl het niet-uitnodigen door hem als kwetsend en bijzonder grievend wordt ervaren voor hem en de republiek Oostenrijk. Temeer, nu Christiani van het koninklijk huis juist zoveel waardering kreeg voor de manier waarop hij zijn land vertegenwoordigde. Zal deze ambassadeur ook nu weer waardering krijgen van het koninklijk huis voor zijn niet malse kritiek op het niet-uitnodigen van hem voor het diner met het staatshoofd? En zo ja, geschiedt dit dan onder verantwoordelijkheid van de regering? Ook dit soort `problemen' rechtvaardigen de discussie over de monarchie.

    • Evert van den Hout