Aantal werklozen blijft dalen

. Het aantal geregistreerde werklozen daalt nog steeds. Vergeleken met een jaar geleden is de werkloosheid met 45.000 mensen afgenomen tot 201.000, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.