Weinig mensen bellen Korrelatie

Stichting Korrelatie heeft gisteren elf telefoontjes gekregen naar aanleiding van de ramp in Enschede. Een woordvoerder verwacht echter dat de komende dagen meer mensen zullen gaan bellen, omdat problemen later bovenkomen. De stichting stelde haar telefoonlijnen beschikbaar voor mensen die door de ramp met hun eigen traumatisch verleden geconfronteerd werden. Verder staan de hulpverleners van Korrelatie klaar als achtervang voor de al bestaande hulp voor betrokkenen uit het gebied.