Wegverlichting hindert weidevogels

Wegverlichting heeft een negatieve invloed op broedvogels. Vogels mijden de verlichting tot op enige honderden meters van de lichtbron. Ze broeden later en er zijn minder nesten.

Dit blijkt uit een onderzoek van het instituut Alterra in opdracht van Rijkswaterstaat. Alterra onderzocht het broedgedrag van grutto's in het open weidegebied aan weerszijden van de rijksweg A9 tussen Limmen en Akersloot in Noord-Holland. De grutto werd als onderzoeksobject gekozen als `gidssoort' voor weidevogels in het algemeen.

De invloed van verlichting op de gruttostand zou weleens groter kunnen zijn dan de invloed van de weg zelf, zo stellen de onderzoekers. Uit het veldonderzoek dat twee jaar heeft geduurd, is niet gebleken dat het wegverkeer zelf, en met name het geluid van het autoverkeer, een negatieve invloed heeft op de gruttostand.

Blijkbaar is de negatieve invloed van het wegverkeer minder belangrijk voor broedvogels dan de kwaliteit van het terrein ter plaatse, concluderen de onderzoekers. De toestand van het grasland is belangrijk voor de grutto. Nat, hoog, in pollen groeiend gras met weinig of geen vee en gebruik van stalmest geeft de meeste gruttonesten. Deze condities verschillen van jaar tot jaar.

Een onderzoek als dit is volgens Rijkswaterstaat nergens ter wereld eerder uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was een motie van de Tweede Kamer om terughoudend om te gaan met wegverlichting in natuurgebieden. Het onderzochte weidegebied, dat 230 hectare groot is, behoort met een gruttostand van meer dan vijftig broedparen per honderd hectare tot de beste van Nederland.