Virtueel energiebedrijf biedt goedkope stroom aan

Energiebedrijf.com biedt de zakelijke markt een korting op de energierekening. Zakelijke kleinverbruikers en de particuliere markt volgen snel, als het aan de stroommakelaar ligt.

Het startende virtuele Energiebedrijf.com speelt in op de liberalisering van de energiemarkt door vanaf deze week een korting te geven aan de nu nog gebonden middelgrote zakelijke markt. In ruil voor de korting op de energiefactuur sluit de klant een meerjarig contract met Energiebedrijf.com tot voorbij de liberaliseringsdatum van 2002. De korting varieert van 10 tot 12 procent van het kale leveringstarief, afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst (3 tot 5 jaar).

In 1998 is de Elektriciteitswet aangenomen die zorgt voor de liberalisering van de Nederlandse energiemarkt, die nu nog wordt gedomineerd door machtige leveranciers en vaste tarieven. Dit jaar al mogen de ongeveer 600 grootverbruikers (meer dan 2 megawatt per jaar) zelf kiezen van welke aanbieder zij stroom betrekken. In 2002 volgen de 65.000 middelgrote zakelijke bedrijven en instellingen en uiterlijk in 2004 kunnen particulieren hun eigen stroomaanbieder kiezen.

En daar denkt Energiebedrijf.com een slag te kunnen slaan met behulp van een website, waar de klanten zich kunnen aanmelden. ,,Stel dat de prijs een dubbeltje per kilowattuur is, dan brengen wij een klant met een contract van drie jaar 9 cent per kilowattuur in rekening'', verduidelijkt oprichter en algemeen directeur Kees Donkervoort. ,,Wij betalen de energierekening van de huidige leverancier van de klant op basis van het tarief van een dubbeltje.''

Energiebedrijf.com moet in de eerste twee contractjaren dus genoegen nemen met flinke verliezen, maar die denkt Donkervoort in de loop van 2002 weer goed te maken. Het bedrijf zal na de liberalisering stroom betrekken tegen een lager tarief. Energiebedrijf.com biedt de energie aan via het bestaande net van de energiebedrijven, zodat de traditionele aansluiting gehandhaafd blijft.

,,In 2002 verwachten wij zelf te kunnen inkopen tegen een prijs van bijvoorbeeld 6 cent per kilowattuur'', aldus Donkervoort. ,,Onze marge behalen we dus eigenlijk pas over 2 jaar. Energiebedrijf.com haalt bij wijze van spreken een stukje van de liberalisering naar voren.''

De virtuele makelaar in energie moet er tot 2002 dus flink wat geld op toeleggen. ,,Maar eind 2002 zijn wij uit de rode cijfers'', stelt Donkervoort. Tot die tijd is het voortbestaan van Energiebedrijf.com afhankelijk van de financiële injecties van zijn drie suikerooms. Fortis-dochter Nesbic CTE-fund (Converging Technologies Europe), de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij), de participatiemaatschappij Stirr IT up en het management hebben tot nu toe gezamenlijk zo'n 5 miljoen gulden in het bedrijf geïnvesteerd.

Het onderscheidend vermogen van de virtuele energiemakelaar zit de eerste twee jaar alleen nog in een prijsvoordeel, daarna mikt het bedrijf op een binding met de klanten door het geven van adviezen en het leveren van voorzieningen. ,,Wij willen onze klanten ook informeren over bijvoorbeeld subsidies die zij kunnen ontvangen. Ik weet uit ervaring dat heel veel mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden om hun energierekening te verlagen.''

Energie.com rekent op een marktaandeel van zo'n 10 procent in drie jaar tijd. ,,Ik verwacht dat de energiebedrijven gaan reageren'', aldus Donkervoort. ,,Maar zij kunnen weinig doen, want zij mogen de tarieven niet per klant laten verschillen. Zij kunnen de prijzen alleen per blok verlagen, maar dan leveren ze een flink deel van de omzet in. Bovendien, als je de hele markt in handen hebt, maak je je niet zo druk om een paar procenten.''

De vergelijking met de liberalisering van de telecommarkt dringt zich op. Op die nu vrije markt blijkt dat slechts een beperkt deel van de klanten is overgestapt naar een andere aanbieder. De vertrouwdheid van klanten met hun aanbieder speelt daar kennelijk een grotere rol dan de prijs. Eenzelfde ontwikkeling zal zich volgens Donkervoort niet voordoen op de energiemarkt. ,,De energiemarkt is veel transparanter dan de telecommarkt. Mensen kunnen eenvoudiger vergelijken. Bovendien is de helft van de 600 bedrijven die nu al een vrije keuze hebben overgestapt naar een andere aanbieder.''

    • Annemarie van der Tuijn