Tweede Kamer is ontevreden over werk van departementen

De Tweede Kamer wilde vandaag een ceremonie maken van een nieuwe procedure voor het controleren van de regering. De ramp in Enschede heeft het feest verstoord.

De Tweede Kamer is nog ontevreden over de verantwoording van de departementen van het gevoerde beleid. Kritiek is er op het ontbreken van informatie en een te rooskleurige voorstelling van zaken die ministeries zouden geven.

De regeringsfracties benadrukken dat met de financiële jaarverslagen een goede eerste stap wordt gezet op weg naar een betere controle van het overheidsbeleid. Van de kant van de oppositie wordt vooral kritiek geleverd op het ontbreken van informatie.

Zo constateert de fractie van GroenLinks dat er geen goed zicht is op een goede besteding van meer dan de helft van de collectieve uitgaven. De Algemene Rekenkamer heeft over vorig jaar nog geen controle uitgeoefend op de uitgaven voor de zorg en de sociale zekerheid. De fractie van GroenLinks is vooral bezorgd dat op de zorg wordt bezuinigd, terwijl het beleid erop mis gericht meer geld vrij te maken voor het wegwerken van wachtlijsten.

Ook mist GroenLinks een verantwoording van de koopkrachtontwikkeling van vorig jaar en daarmee inzicht in het inkomensbeleid van het kabinet.

De fractie van het CDA mist voldoende gegevens om over belangrijke onderdelen van het regeringsbeleid te kunnen oordelen. Fractieleider De Hoop Scheffer: ,,Over de effectiviteit van extra geld bijvoorbeeld voor wachtlijsten in de zorg, politiesterkte en kleinere klassen weten we helaas nog niet erg veel meer'', aldus vanmorgen zijn eerste reactie.

Van de regeringsfracties kritiseert de PvdA informatie over de politiesterkte, de gezondheidszorg en het onderwijs. De PvdA zegt geen genoegen te nemen met de mededeling van het departement van binnenlandse zaken dat korpsbeheerders pas in 2002 inzicht hoeven te geven in de gewenste uitbreiding van de politie. De PvdA wil deze informatie volgend jaar om een herhaling te voorkomen van de vorige kabinetsperiode toen het kabinet geen duidelijkheid kon geven over de omvang van de politie.

De PvdA is ontevreden over het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid. Net als GroenLinks mist de fractie informatie over de ontwikkeling van de werkdruk en de omvang van de wachtlijsten. Verbaasd is de PvdA verder over het gegeven dat de toegezegde verhoging van de uitgaven per HBO-student geheel teniet is gedaan door de stijging van de studentenaantallen. PvdA-Kamerlid J. van Zijl is teleurgesteld over de wijze waarop departementen informatie leveren over gevoerd beleid dat de Kamer preciezer wil controleren. Van Zijl geldt als de initiator van de Dag van de Verantwoording.

De VVD-fractie beperkt zich tot de constatering dat goede verantwoording deel uitmaakt van een ,,deugdelijk financieel beleid'' waarvan de partij vanouds voorstander is. D66 spreekt daarentegen van ,,een mijlpaal'' in de verbetering van de parlementaire controlefunctie. De SP hoopt dat de `derde woensdag in mei' ,,geen accountants-dag wordt, maar een dag waarop de vraag of het kabinet zich aan haar belofte houdt centraal staat''.

De manier waarop de Tweede Kamer vandaag de Dag van de Verantwoording introduceerde, droeg een sober karakter als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede. Een symposium en een receptie, die voor vanmiddag op het programma stonden, zijn niet doorgegaan. In plaats hiervan hebben de fractieleiders uit de Kamer vanmiddag een bezoek gebracht aan Enschede.

De komende weken gaan commissies uit de Tweede Kamer in debat met alle ministers over hun financiele jaarverslagen. Half juni volgt een slotdebat met premier Kok en minister Zalm.

De themabijlage Profiel van NRC Handelsblad is morgen geheel gewijd aan de allereerste `derde woensdag in mei'. Meer informatie via www.nrc.nl/DenHaag, cahier Derde Woensdag.