Stalker kan drie jaar cel krijgen

Mensen die anderen stelselmatig belagen, lastig vallen of hinderlijk volgen, lopen voortaan het risico maximaal drie jaar cel te krijgen of een boete van 25.000 gulden. De Eerste Kamer ging gisteren akkoord met een wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Dittrich dat het mogelijk maakt stalking ook via de strafrechter aan te pakken. Totnogtoe waren alleen civiele maatregelen mogelijk, zoals een straatverbod of een contactverbod met dwangsom.