Staking legt Zaventem plat

Een staking van de luchthavenbrandweer heeft het vliegverkeer op het Brusselse vliegveld Zaventem gistermiddag vanaf 2 uur volledig verlamd. De staking was een protest tegen het indienstnemen door de luchthavenbeheerder van nieuwe brandweerlieden op basis van losse contracten in plaats van vaste statutaire contracten. Ook onderbezetting had tot ongenoegen geleid. Door bemiddeling van minister Daems (Overheidsbedrijven en Telecommunicatie) kwam aan de staking, die 24 uur zou duren, na drie uur een eind. Luchthavenbeheerder BIAC en de vakbonden gaan over het conflict versneld praten in het kader van CAO-overleg. De Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena wil enkele miljoenen guldens schade claimen bij de luchthavenbeheerder.

(Hans Buddingh', Brussel)