Scharping tegen een beroepsleger

De Duitse soldatenvakbond, waarin de meerderheid van de militairen is georganiseerd, is fel tegen afschaffing van de dienstplicht. Ook minister van Defensie Rudolf Scharping (SPD) voelt niets voor een beroepsleger.

Gerz deed een dringend beroep op minister Scharping de aanbevelingen van de commissie-Von Weizsäcker niet te volgen. Deze commissie onder leiding van oud-president Richard von Weizsäcker adviseert de regering over hervorming van het Duitse leger. Het leger is met 340.000 man te groot en materieel onvoldoende uitgerust om optimaal aan internationale vredesoperaties te kunnen deelnemen. Vooral door de Amerikaanse regering wordt druk op Berlijn uitgeoefend de uitgaven voor defensie te verhogen met het oog op de toenemende internationale crisisbeheersing door de NAVO.

Volgende week presenteert de commissie haar voorstellen. Uit uitgelekte delen blijkt dat de commissie het leger wil verkleinen van 340.000 tot 240.000 soldaten, waarvan nog maar 30.000 dienstplichtigen (nu nog 135.000). Het leger zou zich vrijwel uitsluitend moeten toeleggen op internationale crisisbeheersing.

Deze voorlopige suggesties van de commissie zijn op grote weerstand gestoten bij de oppositie van CDU/CSU, maar ook bij de grootste regeringspartij SPD. Niet alleen de meerderheid van de soldaten, ook de SPD en minister Scharping voelen niets voor afschaffing van de dienstplicht. Scharping ,zou zich inmiddels, na beraad met de voorzitters van de regeringsfracties, hebben verenigd op verkleining van het leger, van 340.000 tot 280.000 soldaten.

"Wij zijn niet tegen modernisering en reorganisatie van de Bundeswehr", zei Bernhard Gerz, voorzitter van de soldatenbond, gisteren tijdens een persconferentie in Berlijn. Maar het afschaffen van de dienstplicht heeft verregaande gevolgen voor de positie van het leger, dat diep geworteld is in de Duitse samenleving. Duitse soldaten heten `burgers in uniform' om duidelijk te maken, dat het leger na de Tweede Wereldoorlog in de democratie is geworteld en structureel anders is dan Hitlers oorlogszuchtige Wehrmacht.

Bovendien is verandering van de Bundeswehr in een pure interventiemacht in strijd met de grondwet, waarin de verdedigende taak van de strijdkrachten centraal staat, aldus Gerz. "Wij willen geen vreemdelingenlegioen of een beroepsleger zoals Engeland, dat uit ex- gevangenen bestaat. Alleen de aanwezigheid van een leger van dienstplichtigen schrikt potentiële voorstanders van militaire avontuurtjes af", zei Gerz.

De fractievoorzitters van SPD en Groenen, Peter Struck en Rezzo Schlauch, zouden instemmen met Scharpings voorstellen, die sterk afwijken van de voorlopig aanbevelingen van de commissie Von Weizsäcker. Een voorstel van de groene defensie-expert Angelika Beer om de Bundeswehr te reduceren tot 200.000 man en de dienstplicht af te schaffen zou van tafel zijn verdwenen om de vrede in de coalitie te bewaren.

    • Michèle de Waard