Meer patiënten in `verkeerd bed'

Het aantal uitbehandelde patiënten dat een ziekenhuisbed bezet in afwachting van opname in een verzorgings- of verpleeghuis, is veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens een proefschrift over patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding bedraagt het aantal `verkeerde beddagen' alleen al onder deze groep 250.000 per jaar. Tot nu toe werd uitgegaan van 120.000 tot 240.000 dagen voor alle patiëntengroepen tezamen.