Marokko: leider fundamentalisten in vrijheid gesteld

De Marokkaanse autoriteiten hebben gisteren het huisarrest van de invloedrijke leider van de moslim-fundamentalisten in Marokko, sjeik Abdessalam Yassine, opgeheven.

Yassines invrijheidstelling werd voor de televisie meegedeeld door minister van Binnenlandse Zaken Ahmed Midaoui. Daarmee sloot hij het laatste grote mensenrechtendossier in Marokko. Sinds Mohammed VI vorig jaar zijn vader Hassan II als koning opvolgde, heeft hij diens beperkende maatregelen tegen oppositieleiders stuk voor stuk ingetrokken.

Yassine (72), een onverzettelijke fundamentalist, werd in 1974 voor het eerst gevangen gezet, nadat hij koning Hassan een brief onder de kop Attoufane (de zondvloed) had gestuurd waarin hij hem maande zich te voegen naar de islam. Dat viel bijzonder slecht, aangezien de Marokkaanse koning officieel Aanvoerder der Gelovigen is. Na vier jaar in een psychiatrische inrichting werd hij vrijgelaten, maar in 1984 leverde zijn activiteit hem een gevangenisstraf van twee jaar op. In 1985 kwam hij vervroegd vrij, tot hij in 1989 onder huisarrest werd geplaatst. In 1995 werd dit opgeheven, maar enkele dagen later hersteld nadat Yassine een zeer felle preek had gehouden.

Eind januari van dit jaar publiceerde hij een memorandum waarin hij koning Mohammed opriep het fortuin van zijn vader voorzover dat op buitenlandse rekeningen staat, te repatriëren en Marokko ,,te bevrijden van het juk van de Wereldbank''.

Yassine leidt de verboden organisatie Adl wal Ihsan (Gerechtigheid en Liefdadigheid), die niettemin zeer actief is in arme buurten en op de universiteiten en daar ook succesvol is. Gezien zijn memorandum van januari valt te verwachten dat Yassine zich in vrijheid niet zal matigen, zoals de laatste maanden teruggekeerde ballingen wèl hebben gedaan.

Yassine heeft de andere politieke stromingen in het verleden voorgesteld gezamenlijk een ,,islamitisch handvest'' op te stellen dat de basis zou moeten zijn van het politieke bestel. Positieve reacties bleven echter uit.

In maart was Adl wal Ihsan sterk vertegenwoordigd in Casablanca tijdens een grote demonstratie tegen een belangrijk regeringsplan om de positie van de Marokkaanse vrouw te verbeteren. De voorgestelde maatregelen – onder andere verhoging van de huwbare leeftijd en verbetering van haar achtergestelde positie in echtscheidings- en erfrecht – worden door de fundamentalisten als anti-islamitisch beschouwd.