Justitie doet onderzoek naar brand in Drachten

Het openbaar ministerie in Leeuwarden stelt een oriënterend strafrechtelijk onderzoek in naar de brand bij afvalverwerkingsbedrijf ATF de Pijp in Drachten vorige week.

Justitie onderzoekt of sprake is van een strafbaar feit en wie daarvoor eventueel strafrechtelijk kan worden vervolgd. Ook wordt bestudeerd hoe de brand kon ontstaan, hoe die zich zo snel kon uitbreiden en welke schadelijke gevolgen de omgeving van het bedrijf heeft ondervonden.

Bij de brand kwamen giftige stoffen vrij, waaronder cadmium, pcb's en dioxine. Justitie in Assen is een onderzoek begonnen naar fraude met chemisch afval in een onderneming in Drenthe. Er zou een spoor lopen naar een inmiddels ontslagen medewerker van ATF. Deze zou met pcb's vervuilde olie aan derden hebben doorverkocht. Aanhoudingen zijn nog niet verricht. Een verband met de brand zou niet bestaan.

De provincie Friesland heeft gisteren besloten de voorlopige gedoogbeschikking aan ATF voor de opslag van gevaarlijk afval voor een deel in te trekken. Dat betekent dat er geen chemisch afval meer mag worden opgeslagen, maar alleen aangevoerd, gesorteerd en vervolgens elders opgeslagen. De provincie schakelt een extern bureau in dat onderzoek doet naar de brandveiligheid van ATF. Het moet onderzoeken hoe de brand in de afvalloods kon ontstaan, hoewel het bedrijf aan de strengste voorschriften moest voldoen. De brand bij ATF, dat twee jaar geleden een nieuw pand opende, was de tweede in twee jaar. Op vorige locaties braken in de afgelopen tien jaar vijf branden uit.

Uit de eerste metingen van het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne is gebleken dat als gevolg van de brand grote hoeveelheden cadmium zijn neergeslagen op gras in een straal van vijf kilometer ten westen van de fabriek. Er is tien keer zo veel cadmium gemeten als de norm. De noodmaatregelen die minister Brinkhorst (Landbouw) vrijdag nam blijven van kracht. Veertig veehouders moeten hun runderen, geiten en schapen op stal houden. Verder mogen ze geen vers gemaaid gras aan hun vee voeren. De melk wordt apart opgehaald en gecontroleerd. Het vee van de overige 260 boeren die vrijdag hun koeien binnen moesten halen omdat die mogelijk met roet en as verontreinigd gras hadden gegeten, mag wel van stal. Runderen, schapen en geiten van alle 300 bedrijven mogen niet worden afgevoerd. ATF wil elke gedupeerde boer een renteloze lening geven van zeven gulden per koe per dag, met een maximum van 3.500 gulden, als tegemoetkoming in de extra kosten. De gemeenten Smallingerland (Drachten), Boarnsterhim (Grou) en Littenseradiel (Wommels) willen een volledige schadevergoeding.