`Inzicht gezondheidszorg moet beter'

De Europese Commissie wil door een uitgebreid systeem van data de prestaties van de gezondheidszorg in de verschillende EU-lidstaten voor patiënten veel inzichtelijker maken. Het gaat onder meer om wachtlijsten en de duur en kosten van behandeling. Het gisteren gelanceerde voorstel van Eurocommissaris David Byrne (Gezondheid en Consumentenbescherming), waaraan een budget van 300 miljoen euro voor zes jaar is gekoppeld, maakt deel uit van een nieuwe strategie om de gezondheidszorg in de EU te verbeteren. De Commissie doet ook voorstellen om preventie en bestrijding van met name besmettelijke ziekten beter te coördineren. (Hans Buddingh', Brussel)